İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Ses estetiği hakkında bilinmeyenler

Ses estetiğine ait bilgi veren Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Hakan Birkent, tıpta yaşanan gelişmeler sayesinde artık ses yapılandırmasına yönelik ses estetiği operasyonlarının uygulandığını söyleyerek kıymetli bilgiler verdi. Prof. Dr. Ahmet Hakan Birkent, bu ahenk olmadığında kişinin ruhsal olarak önemli halde etkilenebileceğini ve hayat kalitesinin düşebileceğini belirterek, tıpta yaşanan gelişmeler sayesinde artık ses yapılandırmasına yönelik ses estetiği operasyonlarının uygulandığını söyledi.

SES ESTETİĞİ UYGULAMASI NEDİR?

Sesimiz toplumsal iletişimimizdeki en kıymetli enstrümanımızdır. Tıpkı vakitte toplum içerisindeki durumumuzu belirlemede rol oynayan en kıymetli faktörlerden biridir. Bireyin sesinin cinsiyeti, yaşı ve fizikî görünümü ile uyumlu olması beklenir. Bu açıdan var olan ses sorunları hiç elbet ki bireyin toplum içerisindeki algısında meşakkatler oluşturabilir. Örneğin, ince sesli bir erkek ya da kalın sesli bir bayan toplumda bağlantı esnasında yanlış değerlendirmelerle karşılaşabilmektedir. Bu cins ses bozukluklarının tedavisi hedefiyle sesin bilhassa incelik ve kalınlık algısına yönelik olarak yapılan süreçler bütününe ses estetiği ismi verilir.

Hiç elbet ki hoş sesli olmak her insan tarafından istenecek bir özelliktir. Bu açıdan bakıldığında herkes ses estetiği için aday olabilir. Lakin daha sıklıkla karşılaşılan hasta kümesini toplumsal irtibatlarında seslerindeki bilhassa incelik ve kalınlık algısı açısından sorun yaşayan hastalar oluşturmaktadır. Örneğin kalın sesli bir bayanın telefon konuşması esnasında beyefendi tabiri ile müsabakası sık karşılaşılan bir durumdur. Ya da tam aksisi olarak ince sesli bir erkeğin konuşması esnasında karşısındakiler tarafından yaşadığı algısal sorunlar sıkıntı verici olabilmektedir. Hele bu kişi iş alanında yönetici durumunda biri ise bu durum otorite ve konum manasında önemli sonuçlar oluşturabilmektedir. Ses estetiğine muhtaçlık duyan bir öteki hasta kümesi bilhassa çocukluk periyotlarında hormonlara bağlı ilaç tedavisi olmak zorunda kalan bireylerdir. Çünkü bu bireylerin sesleri çoklukla cinsiyet ve fizikî görünümleri ile uyumlu olmamaktadır. Cinsiyet değişikliği tercihi içerisinde olan bireyler için de seste estetik olarak değişim beklentisi kaçınılmazdır. Özetle, sesimizin cinsiyet, yaş, fizikî görünüm ve toplumsal durumumuzla uyumlu olması gerekir. Bu açıdan zahmet yaşayan tüm hastalar için ses estetiğine yönelik teşebbüsler yapılabilir.

Sesimizi incelik ve kalınlık algısına yönelik olarak değiştirmek mümkündür. Bu açıdan cerrahi teşebbüsler epeyce yüz güldürücüdür. Ağız içerisinden endoskopik olarak ya da uzunluğundan küçük bir kesi yoluyla yapılan bu cerrahi teşebbüslerde maksat ses tellerimizin uzunluk, kütle ve gerginliğini ayarlayarak motamot bir enstrümanın teli üzere frekansını değiştirmektir. Bu sayede sesimizi inceltmek, kalınlaştırmak ve tınısını ayarlamak mümkün olmaktadır. Cerrahi süreçlerle birlikte tedaviye eklenecek ses terapisi uygulamaları muvaffakiyet oranını daha da arttırmaktadır.

CERRAHİ SÜREÇLE SES İNCELTMEK MÜMKÜN

Sesimizin incelik ve kalınlık algısını oluşturan temel öğe ses tellerimizin ses üretimi esnasında oluşturduğu titreşim sayısı yani sesimizin temel frekansıdır. Sağlıklı bir erkekte sesin temel frekansının 120 Hz’in altında, sağlıklı bir bayanda ise 150 Hz’in üstünde olması beklenir. Kısaca, sesin temel frekansı yükseldikçe ses incelir, frekans düştükçe ses kalınlaşır.

Sesimizin temel frekansını belirleyen faktörler ise ses tellerimizin uzunluğu, kalınlığı ve gerginliğidir. Sesi inceltmek için ses tellerini uzatmak, inceltmek ve gerginliğini arttırmak gerekirken, sesi kalınlaştırmak için ses tellerini kısaltmak, kalınlaştırmak ve gerginliğini azaltmak gerekir. Hasebiyle bu 3 parametre üzerinde yapılacak değişiklikler seste incelik ve kalınlık manasında değişimlere yol açar.

Sesin inceltilmesi muhtaçlığı farklı sebeplerden kaynaklanabilir. Cinsiyet değişimi isteği bu sebeplerin başta gelenlerinden biridir. Değişen fizikî görünüm ile uyumlu olacak biçimde yeni bir ses hiç elbet ki elde edilmek istenen yeni cinsel kimliğin en vazgeçilmez öğesidir. Çocukluk devrinde hormon tedavisi almak zorunda kalan ya da birtakım hormonal sorunları olan bayanlar için de kalın sesli olmak elbet toplumsal manada kahır verici bir durumdur. Ağır sigara kullanımı kıssası olan orta yaşlı bayanlarda da ses kalınlaşması sık karşılaşılan bir sorundur. Ya da basitçe ortada hiçbir patolojik durum yokken yaradılışa bağlı olarak birtakım bayanların sesi daha kalın olabilmektedir.

Tüm bu kümeler için ortak hedef sesin inceltilmesi olmaktadır. Günümüzde uygulanan birtakım cerrahi teşebbüslerle sesin inceltilmesi mümkündür. Gerek ağız içerisinden ve gerekse uzunluğundan yapılan küçük bir kesi yoluyla uygulanan bu cerrahi teşebbüslerle seste tesirli ve beklentileri karşılayabilecek seviyede bir incelme elde edilmektedir.

Sesin inceltilmesi maksadıyla birkaç farklı cerrahi teknik uygulanabilmektedir. Bunlardan en çok bilineni yaklaşık olarak 40 yıldır bu hedefle kullanılan Tip 4 tiroplasti sürecidir. Ameliyat esnasında hastanın sesini duyup seste kâfi incelmenin elde edildiğinden emin olabilmek emeliyle lokal anestezi altında yapılan bu cerrahi teknikte boyun ön alt kısmından yapılan küçük bir kesi ile gırtlaktaki 2 büyük kıkırdak birbirine yaklaştırılarak ses tellerinin uzatılması ve hasebiyle sesin inceltilmesi amaçlanmaktadır. Eş vakitli olarak bilhassa cinsiyet değişimi talebi olan hastalar açısından boyun ön kısmında çıkıntı yapan adem elmasının tıraşlanması da mümkündür.

Ses inceltilmesi maksadıyla ağız içerisinden yapılan cerrahi teşebbüslerin ise doğal olarak ciltte kesi izi bırakmama üzere kıymetli bir artısı vardır. Bu teknikler birebir vakitte genel anestezi altında uygulandıkları için hastalar tarafından da daha kolay tolere edilmektedirler. Bu gayeyle günümüzde daha tanınan hale gelen ve sıklıkla uygulanmaya başlanan iki teknik Wendler tiroplasti ve Lazer inceltme (LAVA) dır. Wendler tiroplastide ses tellerinin ön 1/3 lük kısımları birbirlerine dikilerek ses tellerinin kısaltılması ve gerginliğinin arttırılarak sesin inceltilmesi amaçlanır. Hayli başarılı bir teknik olup günümüzde bu maksatla en çok tercih edilen cerrahi prosedürlerden biridir. LAVA’da ise lazer yardımı ile ses telinin kütlesi azaltılarak sesin inceltilmesi amaçlanır.

Tüm bu cerrahi prosedürlerin güzelleşme sürecinde ses terapisinden faydalanmak, sesin oturması ve kalıcı hale gelmesi açısından son derece yararlı olmaktadır.

SES TELLERİ GEVŞETİLEREK SES KALIŞLAŞTIRILIR

Ses estetiği kavramı içerisinde birtakım olgular için sesin kalınlaştırılması toplumsal irtibat ve toplum içerisindeki algı açısından son derece tesirli ve yararlı olmaktadır. Ses kalınlaştırması uygulamaları çoklukla erkekler için kelam mevzusudur.

Bu kapsamda en sıklıkla karşılaştığımız hasta kümesini ergenlik periyodunda seste kalınlaşma istikametinde olması gereken değişimin izlenmediği puberfoni olguları oluşturmaktadır. Çocukluk çağındaki sesimiz olağanda ergenliğe geçişle birlikte kalınlaşır. Ama bazen bu olması gereken kalınlaşma ortaya çıkmaz ve ses ince olarak kalmaya devam eder. Bu durum da doğal olarak bireyin toplum içerisinde yanlış anlaşılmasına ve toplumsal izolasyona yol açabilmektedir. Ses terapisi çalışmaları ile yüz güldürücü sonuçlar alınabilen bu hasta kümesi için uygulanacak birtakım cerrahi teşebbüslerle seste tesirli ve kalıcı bir kalınlaşma elde etmek mümkündür.

Ses tellerinde yapısal olarak bozukluk olan yada daha evvel ses tellerinden geçirdiği birtakım ameliyatlar sonucunda komplikasyon olarak sesi ince çıkmaya başlayan bir küme hasta açısından da ince ses sorun olmaktadır. Bu cins olgularda da ses kalınlaştırma ameliyatları epey yüz güldürücüdür.

İnce sesli olmak iş hayatında da bilhassa otorite ve tesirlilik manasında birtakım sorunlara yol açabilmektedir. Toplumsal irtibatın üst seviyede olduğu meslek kümelerinde, yöneticilerde, otoritenin ön planda olduğu mesleklerde bu konu daha da değerli hale gelmektedir. Bu tıp durumlar için de seste kalınlaşma son derece kıymetli olup yapılacak kolay birtakım cerrahi teşebbüslerle hayli tesirli sonuçlar almak mümkündür.

Sesi kalınlaştırmak maksadıyla uygulanan birkaç farklı cerrahi teknik bulunmaktadır. Bunlardan en bilineni Tip 3 tiroplasti tekniği olup lokal anestezi altında boyun ön alt kısmından yapılan bir kesi ile uygulanmaktadır. Bu kesi aracılığı ile tirod kıkırdak küçültülerek ses telleri gevşetilir ve gerginliği azaltılan ses telinin daha kalın bir ses üretmesi sağlanır. Bu emelle uygulanan başka ve daha şimdiki cerrahi teknikler ise Relaksasyon tiroplasti ve Baklava tiroplastidir. Bu iki cerrahi teknik te tekrar lokal anestezi altında ve emsal bir cilt kesisi ile uygulanmaktadır. Maksat yeniden ses tellerini gevşetmek ve münasebetiyle sesi kalınlaştırmaktır. Her 3 teknik te sesi kalınlaştırmak manasında epey başarılıdır.

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir