İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Murat Kurum: İklim Değişikliğiyle Çaba Raporu’nu Meclis’e sunacağız

Etraf ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen “İklim Değişikliğiyle Uğraş Toplantısı”na katıldı.

Toplantıda konuşma yapan Bakan Murat Kurum, iklim değişikliği sorununun milletlerarası kurumların, önderlerin ana gündem hususlarından biri olduğunu belirtti.

“SORUMLULUK BÜTÜN DÜNYANIN”

Global bir kriz olan bu problemin ülkelerin var olma, yok olma, zenginliklerini kaybetme yahut muhafaza ve gelecek jenerasyonların hoş bir dünyada yaşayıp yaşayamayacağı sorunu olduğunu belirten Kurum, “Özellikle son 50 yılda tüm devletler, dünyamızın, iklim değişikliği nedeniyle önümüzdeki devirde geri dönüşü mümkün olmayan bir yıkımla yüz yüze kalacağını görmektedir. İklim değişikliğiyle çaba, tesirleri bakımından Kovid-19 sonrasında dünyanın en kıymetli gündem hususu olacaktır. Bu nedenle sorumluluk bütün dünyanındır, hepimizindir.” diye konuştu.

KURAKLIK TEHDİDİ

Dünya ısındıkça, ekosistemlerin ve insanların ayak uyduramayacağı kadar süratli değişimlerin meydana geldiğini söyleyen Kurum, Türkiye’de de çok hava olayları nedeniyle, sel, heyelan, hortum üzere şiddeti daima artan afetler yaşandığını lisana getirdi.

Afetlerde can kayıpları yaşandığını, çiftçilerin, vatandaşların emeklerinin heba olduğunu aktaran Kurum, besin deposu olan bölgelerin kuraklık tehdidiyle karşı karşıya kaldığını söyledi.

“KÜRESEL İKTİSAT OLUMSUZ ETKİLENMEKTEDİR”

Irmaklardaki su düzeylerinin düştüğünü, kuraklığın tüm bölgelerde değerli bir boyuta ulaştığını belirten Kurum, şöyle devam etti:

“Şunu bilhassa vurgulamak isterim ki iklim değişikliğiyle çaba yalnızca bir etraf çabası değildir. Pek çok bölümümüzü derinden etkileyen bir kalkınma problemidir. Yalnızca son 20 yılda dünyada 7 bin 500 büyük doğal afet gerçekleşti ve bu doğal afetlerde 1,2 milyon insan hayatını kaybetti. Bu felaketlerin global iktisada tesiri yaklaşık 3 trilyon dolara ulaşmış durumda. İklim değişikliği kaynaklı afetlerin, ülkemizde de endüstriden tarıma, istihdamdan emek verimliliğine, ticari hareketliliğimizden kamu ve özel bölümümüze milyarlarca liralık tesiri olmaktadır.

Bu nedenle çevreci üretime, yenilenebilir güç kaynaklarına, karbon emisyonunu en aza indirecek siyasetlere her zamankinden daha çok muhtaçlığımız var. Bu sıkıntı, kalkınma sıkıntısı olduğu kadar, bir taraftan da sıhhat problemidir. Bir tarım ve hayvancılık problemidir. Birebir vakitte su, kuraklık ve güç sıkıntısıdır. Hepimiz, tüm bakanlıklarımızla, milletimizle, kamu ve özel kesimimizle, mahallî yönetimlerimizle iklim değişikliğine ahenk sağlamak zorundayız.”


Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 18 yıl boyunca “İnsanın bu dünyadaki gayesi dünyayı güzelleştirmektir” diyerek, bilhassa iklim değişikliğine dair adımları daima bu anlayışla atmaya uğraş gösterdiklerini vurguladı.

İklim değişikliğiyle uğraşta global ölçekteki uğraşlar üzere ulusal manada da acil tedbirlerin yer aldığı büyük projeleri, bakanlıklar, mahallî idareler ve üniversitelerle yapmaya uğraş gösterdiklerinin altını çizen Kurum, bu kapsamda İklim Değişikliği Ulusal Hareket Planı ile 541 hareket ve bu hareketlerden sorumlu kuruluşları belirlediklerine işaret etti.

Kurum, 7 bölgeye dair “Bölgesel İklim Değişikliği Aksiyon Planlarını” hazırlayıp uygulamaya geçtiklerini tabir etti.

“İKLİM KANUNU’NA GEREKSİNİM DUYUYORUZ”

Bir taraftan Sıfır Atık Projesi ile geri dönüşüm anlayışını Türkiye’de yaygınlaştırıp, öbür taraftan Sıfır Atık Mavi ile deniz kirliliğiyle uğraş edip, su kaynaklarını müdafaaya çalıştıklarını lisana getiren Kurum, “Bir taraftan Türkiye Etraf Ajansıyla depozito iade sistemini daha aktif bir biçimde yürütüyor, öte taraftan da tasarruf merkezli akıllı kent uygulamalarımızı hayata geçiriyoruz.Yine inşa ettiğimiz tüm yapılarda, güneş gücü sistemlerini tesis ediyor, güç savurmayan, güçlü yalıtımı olan binalar yapıyoruz. Ayrıyeten binalarda yağmur suyu toplama sistemini mecburî hale getirerek doğal su kaynaklarımızı koruyoruz.” diye konuştu.

Korunan alan büyüklüğünü artırdıklarını anlatan Kurum, Türkiye’ye millet bahçeleriyle yeni ekolojik koridorlar kazandırdıklarını, böylelikle karbon yutak alanlarını artırarak, Türkiye’nin sera gazı emisyonlarını azaltma amacını gerçekleştireceklerini söyledi. Bugün iklim değişikliğiyle çok daha faal, kararlı ve topyekun çaba etmenin koşul olduğuna değinen Kurum, “Bu manada, ülke olarak adeta bir seferberlik ruhuyla hareket etmek için bir İklim Kanunu’na muhtaçlık duyduğumuz aşikardır.” dedi.

Kurum, “Üniversitelerimizle, sivil toplum örgütlerimizle, belediyelerimizle, özel kesimimizle yaptığımız toplantı ve istişareler ve artık açıklayacağımız sonuç bildirgemiz, Meclisimizde yapılacak İklim Kanunu çalışmaları için bir referans olacak, bir kaynak oluşturacaktır.” diyerek, İklim Değişikliğiyle Çaba Çalıştayı’nın 14 unsurluk sonuç bildirgesini okudu.

SONUÇ BİLDİRGESİ

Bildirgede yer alanlar;

1. İklim Kanunu için temel prensip, sorumluluk ve aksiyonları içeren kapsamlı bir İklim Değişikliğiyle Uğraş Raporu Meclisimizin takdirine sunulacaktır.

2. Tüm kurumların, sera gazı emisyonlarının azaltımına ve iklim değişikliğine ahenk sağlamasına yönelik 2050 Ulusal İklim Değişikliği Stratejisi ve Aksiyon Planı uygulamaya konulacaktır.

3. Bölgesel İklim Değişikliği Hareket Planlarıyla, 7 bölgemiz tüm alanlarda iklim değişikliğine uyumlu hale getirilecektir. Akıllı kent ve sıfır atık uygulamaları yaygınlaştırılacaktır. Ülkemizin her yerinde; güç verimli, iklime hassas yeni yerleşim alanları kurulacaktır.

4. İklim değişikliğinin olumsuz tesirlerinin en çok yaşandığı bölümler olan tarım, hayvancılık, turizm, yenilenebilir güç ve sanayi alanlarında yatırımlarımızı en verimli formda yönlendirecek, mekânsal strateji planı ve bütün ölçeklerde yeni mekânsal planlar uygulamaya konulacaktır.

6. Ülkemizde hâlihazırda %2,5 olan arıtılarak tekrar kullanılan atıksu oranı, 2023 yılında %5’e, 2030 yılında ise %15’e çıkarılacaktır.

7. Yenilenebilir güç kaynaklarından elektrik üretim kapasitesi arttırılacaktır. 2030 yılına kadar, elektrik üretimimiz güneş gücünden 10 cigavat, rüzgâr gücünden 16 cigavat kapasitesine çıkarılacaktır.

8. İklim dostu yatırımların destekleneceği, pak üretim teknolojilerine yatırım yapan tesisleri ödüllendiren Emisyon Ticaret Sistemi hayata geçirilecek.

9. Güç ve sanayi tesislerinin iklim ve etraf dostu üretim yapmalarına yönelik ek önlem ve teşvikler arttırılacak.

10. 2023 yılında binalarımızda kullandığımız fosil yakıtlar %25 oranında azaltılacak. Yeniden 2030 yılına kadar tüm binalarımız güç kimlik dokümanına sahip olacak.

11. Kamu ve özel dalımızın, İklim değişikliğiyle çaba çalışmalarına yönelik teşvik ve finansman imkânları geliştirilecek, memleketler arası finansman kaynaklarına erişim imkânları arttırılacak.

12. Ülkemizin tamamında, sel, heyelan, erozyon, taşkın tehdidi altında bulunan bölgelerde yine inşa faaliyetine müsaade verilmeyecektir. Tüm bu risk altındaki yapılar için uygun alanlar belirlenecek ve kamulaştırma ve dönüşüm projeleriyle taşıma süreci başlatılacaktır.

13. İklim değişikliğinin olumsuz tesirlerinin en çok yaşandığı su kaynaklarımızın faal idaresi ve korunması için tüm kurumlarla ortak bir iş birliği geliştirilerek suyun tasarruflu kullanılmasına yönelik tedbirler belirlenecek ve uygulanacaktır.

14. İklim değişikliği konusunda üretilen çalışmaların ve dataların paydaşlarımızın ve kurumlarımızın erişimine açık olduğu Ulusal İklim Değişikliği Platformu ile bilimsel araştırmaların yapılacağı, siyasetlerin belirleneceği ve takip edileceği Ulusal İklim Değişikliği Araştırma Merkezi kurulacak.

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir