İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Jandarma kontratlı subay alımı ne vakit? Jandarma subay alımı başvurusu ve koşulları 2021

Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya nazaran Muvazzaf/Sözleşmeli subay alımı müracaatları başladı.

Jandarma Genel Komutanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden paylaşılan kılavuzda, jandarma muvazzaf ve kontratlı subay alımı müracaat kaideleri ile bir arada birçok ayrıntı da adayların erişimine açıldı.

Subay olmak isteyen adaylar, 2021 JGK kontratlı muvazzaf subay alımı başvurusu nasıl yapılır, kuralları neler ve müracaatlar ne vakit başlayacak sorularının karşılığını arıyor.

Pekala 2021 JGK kontratlı subay alımı başvurusu nasıl yapılır, ne vakit başlayacak ve kuralları neler? İşte ayrıntılar..

JANDARMA KONTRATLI SUBAY ALIMI MÜRACAATLARI NE VAKİT?

JGK’nın yayımladığı kılavuzda, jandarma muvazzaf ve kontratlı subay alımı kapsamında müracaat tarihleri paylaşıldı.

Buna nazaran, JGK kontratlı subay müracaatları 17 Şubat 2021 günü başlayıp 28 Şubat 2021 günü saat 23.59’da sona erecek.

JANDARMA KONTRATLI SUBAY ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Müracaatlar yalnızca https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Kıyı Güvenlik Akademisi Başkanlığı İşçi Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır.

İnternet ortamı dışında posta yoluyla yahut şahsen yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

Jandarma ve Kıyı Güvenlik Akademisi Başkanlığı İşçi Temin Sistemi’ne e-Devlet kapısı üzerinden e-devlet şifresi, taşınabilir imza, e-imza, T.C. kimlik kartı yahut internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.

Profil bilgilerim kısmındaki bilgi ve evrak girişleri tamamlandıktan sonra ‘‘Başvurularım’’ kısmından ‘‘Başvuru Sürecindekiler’’ kısmı seçilerek ‘‘2021 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Temini’’ imtihanına ‘‘Başvuru Yap’’ butonuna basılarak müracaat süreci başlatılacaktır.

Sonra müracaat kuralları bilgilendirme ekranı çıkacak ve adaylar tarafından bu ekranda çıkan bilgilerin tamamı okunduktan sonra sol alt köşede yer alan ‘‘Okudum ve Onaylıyorum’’ kutucuğu işaretlenerek ‘‘Devam Et’’ butonuna basılarak branş seçimi kısmına geçilecektir.

Daha sonra branş seçimi ekranı gelecek ve adaylar tarafından durumlarına uygun en fazla iki tercih seçilerek ‘‘Başvuruyu Tamamla’’ butonuna basılarak müracaat tamamlanacaktır

Müracaatların kabul edilmesi için “200 TL” imtihan fiyatının yatırılması gerekmektedir.

JANDARMA SUBAY ALIMI MÜRACAAT KOŞULLARI NELERDİR?

Jandarma ve Kıyı Güvenlik Akademisi Başkanlığı aşağıda belirtilen branşlarda muvazzaf/sözleşmeli erkek ve bayan subay temini yapacak;

1) TC vatandaşı olmak,

(2) Temini yapılacak 1’inci husustaki tabloda belirtilen en az 4 yıllık lisans programlarından mezun olmuş yahut süreksiz kayıt tarihine (16 Ağustos 2021) kadar mezun olabilecek durumda olmak,

(3) Eğitimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten YÖK onaylanmış denklik dokümanları bulunmak ve bunu sisteme yüklemek,

(4) Temini yapılacak branşlar için kaynak gösterilen kısımlara denk kısımlardan mezun olanlar için YÖK tarafından verilen denklik/eşdeğerlilik evrakını almış olmak ve bunu sisteme yüklemiş olmak,

(5) Adaylar tarafından;

(a) Kontratlı olarak temin edilecek tüm branşlara müracaat yapacak adayların 2019-2020 yıllarında yapılan Kamu İşçi Seçme İmtihanında; Genel Kültür ve Genel Yetenek (P3) puan cinsinden en az 65 puan, 2019-2020 yıllarında yapılan ALES’ten Eşit Yük (EA) puan tipinden en az 65 puan almış olmak,

(b) Muvazzaf olarak temin edilecek olan Tabip ve Diş Tabibi branşında KPSS ve ALES kaidesi yoktur.

(c) Muvazzaf olarak temin edilecek Hukuk branşında 2019-2020 yıllarında yapılan KPSS’de; Hukuk alanında yapılan (P4) puan tipinden en az 70 puan, 2019-2020 yıllarında yapılan Akademik Pesonel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş İmtihanından (ALES) Eşit Tartı (EA) puan çeşidinden en az 70 puan almış olmak,

(ç) Muvazzaf olarak temin edilecek Veteriner branşında 2019-2020 yıllarında yapılan KPSS’de; Genel Kültür ve Genel Yetenek (P3) puan tipinden en az 65 puan, 2019-2020 yıllarında yapılan ALES’ten Eşit Yük (EA) puan cinsinden en az 65 puan almış olmak,

(d) Şehit ve malul eş ve çocukları (Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Kıyı Güvenlik Komutanlığı ve TSK işçisi şehit ve malul eş yahut çocukları ile 3713 Sayılı Terörle Çaba Kanunu 21/j hususu kapsamında olanlar) için bu puanların en az %80’ini almış olmak,

(6) 01 Ocak 2021 tarihi prestijiyle düzeltilmemiş nüfus kaydına nazaran;

(a) 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1994 ve sonra doğanlar başvurabilecekler.),

(b) Lisansüstü tahsilini tamamlamış olanlar için 32 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1989 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir. Lisansüstü tahsiline devam eden adayların 27 yaşını bitirmemiş olması gerekmektedir. 32 yaş kriteri yalnızca Lisansüstü tahsilini tamamlayan adaylar için geçerlidir.),

(c) Muvazzaf Tabip ve Diş Tabibi Subay adayları için 32 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1989 ve sonra doğanlar başvurabilecekler.)

(7) Silah taşımaya yahut silahlı misyon yapmaya tüzel bir pürüzü bulunmamalı

(8) TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sıhhat Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen koşulları taşıyor olmak ve;

(a) Sıhhat Yeteneği Yönetmeliği EK-D kıymetlendirme çizelgesinde (1) Numaralı Subay ve Astsubay Adayları Kıymetlendirme Sütununa nazaran “Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Olur” kararlı sıhhat konseyi raporu almış olmak

(b) Hukuk branşı için ise Sıhhat Yeteneği Yönetmeliğinde EK-D kıymetlendirme çizelgesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Kıyı Güvenlik Komutanlığı general/amiral, subay ve astsubayların hastalıklarına nazaran görevlendirilecekleri branşları gösteren (2) numaralı branş belirleme çizelgesinde hukuk branşından subaylar için belirlenen sıhhat koşullarına uygun “Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Olur” kararlı sıhhat heyeti raporu almalı

(9) Hukuk branşına müracaat yapacak adaylara yönelik ek olarak;

(a) Hukuk fakültelerinden yahut denkliği Yükseköğretim Heyeti tarafından onaylanmış yurt dışındaki bir hukuk fakültesinden mezun olmak gerekiyor.

(b) Dış kaynaktan temin edilecek ve/veya öteki yükseköğretim kurumlarında Jandarma Genel Komutanlığı ve Kıyı Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına yetiştirilecek subay adayları ve öğrenciler için Temin Yönetmeliklerinde subay adayları ve öğrencilere yönelik belirlenen nitelikleri haiz olmak gerekli

(c) İlgili mevzuat doğrultusunda belirlenen imtihanlardan gerekli taban puanlara sahip olmak ve yapılacak değerlendirmeler sonucunda başarılı olarak belirlenmiş kontenjana girmiş olmak,

(10) Adayın kendisi ve evli ise eşi; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve gibisi yerlerde çalışmış yahut aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe alışılmamış mahiyette her türlü yazılı, sesli ve imajlı yapıtları, kaydedildiği gerece bakılmaksızın üretmek ve satmaktan yahut kumar, uyuşturucu yahut uyarıcı unsur nedeniyle, hakkında rastgele bir isimli yahut idari soruşturma yahut kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan ötürü idari yaptırım uygulanmamak yahut bu işler nedeniyle karar giymemiş olmalı,

11) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü hususunda belirtilen

mühletler geçmiş olsa bile, adayın kendisi ve evli ise eşi; taammüden işlenen bir hatadan ötürü kararın açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl yahut daha fazla mühletle mahpus cezasına mahküm olmamak, affa uğramış yahut kararın açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı kabahatler, Anayasal nizama ve bu nizamın işleyişine karşı cürümler, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama, kaçakçılık yahut cinsel dokunulmazlığa karşı cürümlerden ötürü mahküm olmamak yahut bu cürümlerden ötürü devam etmekte olan bir soruşturma yahut kovuşturma bulunmamak yahut kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmalı

(12) Daha evvel çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik, ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmalı

(13) Alkol, uyuşturucu yahut uyarıcı unsur kullanımı nedeniyle tedavi görmüş yahut görüyor olmamak,

(14) Kamu haklarını kullanmaktan mahrum bırakılmamış olmak,

(15) Sıhhat Yönetmeliği kararları nedeniyle ilişiği kesilenler ile ASEM’de hala eğitim gören ve birebir müracaat devrinde SUEM’e geçiş yapmak isteyenler hariç olmak üzere, rastgele bir nedenle askeri okullardan, emniyet teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Kıyı Güvenlik Eğitim Kurumlarından ayrılmamış yahut çıkarılmamış olmak, yahut bu okulların yeterlilik imtihanından başarısız olmamak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak,

(16) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Kıyı Güvenlik Komutanlığında subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş yahut kontratlı erbaş/er olarak vazifeli iken ayrılmamış yahut çıkarılmamış olmak,

(17) Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal yahut yasadışı uzantılarının aksiyonlarına, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

(18) Müracaat tarihinde rastgele bir siyasi partiye yahut siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmadığına dair beyan sunmak,

(19) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

(20) Gebe olmamak kaideleri aranıyor.

 

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir